Turlar

İRAN BÜYÜK KÜLTÜR TURU

 

SÜRE: 8 gün / 7  gece

GÜZERGAH: Tahran – Rey – İsfehan – Persopolis – Nakş-i Rüstem – Şiraz – Kendovan – Tebriz

BAŞLANGIÇ: 31 Mayıs 2024

Seyyah - Yazar Prof. Dr. Rıdvan CANIM'ın ve Mehmet GEBEL'in katılımıyla...

 

 

 

GÜN 1 - 31.05.2024 (CUMA)
TAHRAN - REY

Saat 11:45 Mahan Air ile Ankara’dan Tahran’a varış saat 14:45 karşılama sonrası şehir turumuz esnasında tarihi Rey şehrine geçerek büyük Selçuklu imparatorluğunun kurucusu Tuğrul Bey’in kabrini ziyaret ediyoruz. Buradan dünyanın en yüksek kuleleri arasında yer alan 435 metre yüksekliği ile Milad Kulesine çıkarak müthiş manzara eşliğinde aynı zamanda döner restoranında akşam yemeğimizi alıyoruz. Yemek sonrası 4 yıldızlı otelimize geçerek istirahat ediyoruz.

 

 

 • REY, 1194 yılında Harzemşahlar ile Irak Selçukluları arasında yapılan büyük savaşla ünlenmiştir. Savaştan sonra Harzemşahlar'ın idaresine geçen şehir, sırayla İran ve Osmanlı Devleti arasında el değiştirdi. İran-Irak Savaşı sırasında yerle bir edilen şehir, günümüzde İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Tuğrul Bey; Oğuz-Selçuklu Hanedanı’nın kurucusu Tuğrul Bey 23 Mayıs 1040' da Gaznelilere karşı kazanılan Dandanekan zaferi ile devletin temelleri sağlamlaştırıldı ve Orta Doğu’ya inme imkânı doğdu; Rey şehrini merkez yaptılar (1043). Bu savaş, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Tuğrul Bey, halkın ve ordusunun sevdiği ve tam bağlı bulunduğu bir hükümdardı.. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklular olarak bilinen, dünyanın en büyük devletlerinden birini kurup, Türk-İslam alemine çok hizmetler etti. Türkistan’dan Anadolu'ya, Irak' dan Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar olan ülkede huzur ve emniyeti kurdu. Tuğrul Bey, yirmi beş sene gazalarla geçen bir hükümdarlıktan sonra hastalandı. 5 Eylül 1063 senesinde, Rey yakınlarında, yetmiş yaşlarında iken vefat etti. Türbesi buradadır.

 

 

GÜN 2 - 01.06.2024 (CUMARTESİ)
TAHRAN - İSFEHAN

Sabah açık büfe kahvaltımız ardından çıkış yaptığımız otelimizden hareketle tahran turumuza . Şah Saadabad Sarayı kaçarlar ve Pehlevi Hanedanı tarafından 3000 dönümlük arazide yapılan bu kompleksin 1.800 dönümünü doğal orman, pınarlar, yer altı su şebekeleri ve bahçeler oluşturmaktadır. Sonrasında panoramik başkent turumuz sonun-da “Nisfi Cihan” dünyanın yarısı veya “Misli Cihan’ dünyaya eş (mis kokan) gibi taltif cümleleriyle tanımlanan şehire İsfahan’a uçmak üzere havalimanına geçiyoruz. 16:55 takriben bir saatlik uçuş sonrası İsfehanda yerel bir restoranda alacağımız akşam yemeğini müteakiben zamanında 4 yıldızlı otele geçiyoruz.

 

 

GÜN 3 - 02.06.2024 (PAZAR)
İSFEHAN

 

Sabah açık büfe kahvaltımız ardından tarihi İsfahan turumuz başlıyor; 40 sütunlu (Çehelsutun) saray, Nakşi Cihan meydani, Ali Kapı Sarayı, imam camisi, şeyh Lütfullah camisi, sonra beklenen alış veriş durağını meşhur kapalı çarşıda veriyoruz. 1316 yılında inşa edilen meşhur sallanan minareleri de görüp tarihimizde önemli yere sahip iki ziyaretle devam ediyoruz. Büyük Selçuklunun sınırlarını en geniş durumuna getiren sultan Melikşah aslında badatta vefat edip defnedildikten sonra hanimi terken hatun tarafından İsfehana naklettirilmiştir. Son olarak siyasete giren herkese okutulan çağlara yenilmeyen eser siyasetnamenin yazarı akil insan nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan Bin Ali bin İshak Et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti’nin vezirini de ziyaret ettikten sonra gezimizi yol üzerindeki 33 kemerli köprüyü görerek tamamlıyoruz. İsfahan’ın meşhur kapalı çarşısında gün içinde alışveriş için serbest vakit vereceğimiz bugünde el sanatının değişik örneklerinden zevkinize özgü hediyelikleri bulacağınızı düşünüyoruz. Uzun günün ardından akşam yemeğimizi alarak 4 yıldız otelimizde istirahat. 

 

 

 • İSFEHAN; İran'da İsfahan bölgenin yönetim merkezi olan şehirdir. Aynı zamanda ülkenin üçüncü büyük şehridir.Bu şehir Safevi döneminde başkent idi, bu nedenle söz konusu şehirde çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.
 •  
 • Allahverdi Köprüsü(siosepol : 33 sütunlu köprü) Yapan mimarın adıyla (Allahverdi Han Köprüsü) da anıldığı olur. 1602 tarihinde yapılmış ve günümüzde şehrin sembolü haline gelmiştir. 300 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olan bu köprü araç trafiğine kapalıdır. Köprünün altında bulunan çayhanelerde gerçek bir şark çayhane ortamının nasıl olduğunu keşfedebilirsiniz!
 •  
 • Kırk Sütun Sarayı, Kırk Sutun bağının yüzölçümü 67.000 m2’nin üzerindedir. Birinci Şah Abbas zamanında yapılmıştır. Kırk Sütun bağının ortasında yer alır. Kırk Sütun’un yirmi sütundan oluşan amfilerinin yansıması kırk sütun mefhumunu anlaşılır kılar. Gerçekte ise Kırk sütun kelimesi çokluk göstergesidir. İmaretin bu şekilde adlandırılmasının sebebi sahip olduğu sütunlardır. Tarihî Heşt Beheşt İmareti, Safevî döneminin son sultanlarının yaşadıkları sarayların örneğidir. Süleyman Şah zamanında yapılmıştır.
 •  
 • İmam Meydanı (Nakş-ı Cihan Meydanı),  Şimdiki meydanın yerinde Nakş-ı Cihan isminde geniş bir bağ ve etrafında çok ünlü tarihî binalar vardır.
 •  
 • Âli-Kapu İmareti, Safevîler döneminde, “Mübarek Nakş-ı Cihan Devlethanesi” ve “Kasr-ı Devlethane” şeklinde isimlendirilen bu saray, Safevîler dönemine ait kendine özgü saray mimarîsi örneğidir. Hicri kameri on birinci yüzyılın başlarında Şah Abbas’ın emriyle yapılmıştır. Her biri özel süslemelere sahip üç kattan oluşur.
 •  
 • İmam Camisi, Eski adı Mescid-i Şah olan bu yapı, İmam Meydanının güney ucunda bulunur. Mescidin içi, dışı her yeri İsfehan’ın sembolü haline gelmiş olan mükemmel mavi çinilerle kaplanmıştır. Geceleri, ışığı yansıtması ile bir başka güzellik sunar. Mescidin içine girdiğinizde mükemmel akustik nedeniyle küçük bir sesin bile ne kadar çok yankı yaptığını duyacaksınız. Bilimsel araştırmalarla burada 49 çeşit yankının oluştuğu bulunmuştur. Bunlardan ancak 12 tanesi insan kulağı ile algılanabiliyor. İmam Mescidi, Şah Abbas tarafından 18 yıllık bir çalışma sonrasında 1629’da tamamlanmıştır.
 •  
 • Şeyh Lütfullah Mescidi, Meydanın doğu köşesinde bulunan bu mescidi I. Şah Abbas, Lübnanlı islam alimi ve kayınpederi Şeyh Lütfullah için yaptırmıştır. İlk yapıldığında mescid olarak değil dini sohbetler, dersler ve kişisel ibadet amacı güdüldüğünden minareleri yoktu. Burada İmam Mescidinden daha güzel fakat daha sade bir estetik yapı görülür.  
 •  
 • Cuma Camii, Gerçekte binalar ve sanatsal eserler topluluğu olan bu yapı İran’ın İslâm’dan sonraki bin yıllık tarihini gözler önüne sermektedir.  İran’ın İslâm sonrası padişahlarının, hakimlerinin, vezirlerinin ve hayırsever banularının anılarıdır.   
 •  
 • Kapalı Çarşıda özellikle ince İsfehan sanatından örnekler bulabilirsiniz. Bunlar arasında minyatürler, mozaik denilen sedef kakma işleri ve enamel kaplama metal işler dikkati çeker. Bu pazar haftada bir gün erkeklere kapatılıp kadınların rahatça alışveriş etmesi sağlanır. Bu sırada erkek dükkan sahipleri dükkanlarında oturup ortalıkta görünmezler. 

 

 

GÜN 4 - 03.06.2024 (PAZARTESİ)
İSFEHAN - PERSOPOLİS - NAKŞİ RÜSTEM - ŞİRAZ

Sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Persopolis ve Nakşi Rüstem’i görmek üzere yola çıkıyoruz Pers İmparatorluğundan kalma medeniyetin izlerini yerinde inceleyip bir medeniyete daha tanıklık ediyoruz. Gün sonunda şirazdaki4yıldızlı otelimize yerleştikten sonra akşam yemeğimizi alıp istirahat. (480 km)

 

 

 • Persepolis (Pers dilinde: Parsa, Farsça: تخت جمشید/پارسه, Takht-e Jamshid / Taht-ı Cemşid) , İran'ın Fars Eyaleti'ndeki Şiraz şehrinin 70 km kuzeydoğusundadır.Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius'dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir) şehri büyüterek harika anıtlarla doldurmuşlardır.

 

 • Nakş-ı Rüstem (Farsçaنقش رستم Næqš-e Rostæm), İran'ın Fars eyâletinde bulunan Persepolis'ten 12 km kuzeybatıda bulunan bir arkeolojik sitedir. Fars mitolojisi kahramanı Rüstem'i tasvir ettiği düşünülen, anıt mezarların altlarındaki Sasani oymaları sebebiyle Nakş-ı Rüstem "Rüstem'in Resmi" denilmiştir. Nakş-ı Rüstem'de, Akameniş krallarına ait yedi adet mezar vardır. Üzerindeki yazılar açık şekilde bir tanesinin I. Darius'a ait olduğunu belirtir. I. Darius'un yanında, üç tanesinin, I. XersesI. Artaxerses ve II. Darius'a ait olduğuna inanılır. Persepolis'in arkasında tamamlanmış şekilde bulunan iki mezar da büyük ihtimalle II. Artaxerses'e ve III. Artaxerses'e aittir. Bitmemiş bulunan bir tanesi, en uzun iki sene hükümdarlık yapan Arses'e, ama daha kuvvetli bir ihtimalle Büyük İskender tarafından düşürülen son Akameniş hükümdarı III. Darius'a aittir.Nakş-ı Rüstem'de mezarlara ilaveten, mezarların alt kısmında, Sasani krallarına ait olan yedi adet devasa kaya oyması bulunur.

 

 

GÜN 5 - 04.06.2024 (SALI)
ŞİRAZ

Sabah kahvaltı ardından; kuran kapısı, şahçerahı ziyaret, vekil camisi, vekil hamamı, acemin meşhur şairlerinden  divanıyla meşhur Hafızı Şirazi ve Bostan ile Gülistanın yazarı Sadiyi  Şirazi’nin kabirlerini gezdikten sonra İrem Bağları, Nasır-El Mülk camisi ve gördükten sonra Şiraz gezilerimizi tamamlayıp  akşam yemeği ve istirahat.

 

 

 • Şiraz, Fars eyaletinin başkentidir. Fars eyaleti, bugünkü İran devletine, halka ve konuşulan dile ismini vermesiyle övünür, bunda da haklıdır. Şiraz, aynı zamanda bir tarihi eserler, şairler, filozoflar, savaşçılar, krallar, orkideler ve portakallar, güller şehridir. Bunun kanıtı, şehirden havaalanına giden yolun iki yanında 8 km boyunca göreceğiniz gül bahçeleridir.
 •  
 • Hafız-i Şirazi, Fars dili ve edebiyatının büyük sanatçısıdır. Hafız 1324 - 1391 yılları arasında yaşamıştır. Hafız, hayatı boyunca kısa bir süre dışında Şiraz’dan dışarı çıkmamıştır. Şiirlerinde her zaman Şiraz’ın güzelliklerinden bahsetmiş ve ölümünde Şiraz’a gömülmek istemiştir. Hafız’ın gömüldüğü yer daha sonra türbeye çevrilmiş halk arasında burası “Hafıziye” olarak isimlendirilmiştir.
 •  
 • Sa’di Şirazi, Şiraz’da doğmuş ve Şiraz’da vefat etmiştir.(1209-1291) Ama hayatı gezilerle geçmiş ve bir anlamda Gezginlerin şairi olmuştur. Sa’di, ilk eğitimini Bağdat ta almış daha sonra Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’a gitmiştir. Hem şiirde hem de düz yazıda çok başarılı eserler vermesinin nedeni, insan karakteri ve yaşam konularında felsefi düşüncelerini sanatıyla birleştirebilmesindeki ustalıktır. “Bostan” ve “Gülistan” en önemli eserlerinden birisidir.
 •  
 • Şah-e Çerağ (Işıkların şahı) Türbesi, Şiiliğin önemli isimlerinden ve 12 imamdan biri olan İmam Rıza’nın öz kardeşi Seyid Emir Ahmed 835 yılında Şiraz’da düşmanları tarafından öldürülmüş. 14. yüzyılda O’nun anısına mezarının bulunduğu yerde bu türbe yapılmış. Şii’liğin en önemli ziyaret yerlerinden biri olan bu türbe, gerçekten çok güzel dekore edilmiştir.
 •  
 • Kur’an Kapısı, Şiraz’ın girişinde yer alan bu süslü yapı, aslında bin yıl kadar önce yapılmış bir giriş kapısıdır. Zend’li Kerim Han, bu yapının üst katında bir odaya kutsal kitaptan bazı bölümleri koyduktan sonra bu kapıya Kur’an Kapısı denmiş. Şiraz’daki yaygın bir inanca göre seyahate giden bir yolcu bu kapının altından geçerek yola çıkarsa kesinlikle Şiraz’a güvenli bir şekilde geri dönermiş. Bu kapı 1950’lerde yıkılmış ve daha sonra yerel bir tüccarın bağışlarıyla yeniden yapılmış.
 •  
 • Vekil Camii, 1773 yılında Zend’li Kerim Han tarafından yapılmış olan bu cami, kralın ihtişam sergileme hevesinin bir ifadesi olmuştur. İran camilerindeki geleneksel dört eyvan yerine, burada çok güzel düzenlenmiş iki büyük avlu inşa edilmiş. İç avlu, harika çini işlemeli kameriye ve sundurmalarla çevrelenmiş. Caminin mihrab bölümü tamamen mozaik işlenmiş ve her biri tek parça taştan kesilmiş 48 sütunla desteklenmiş bir kubbenin altındadır.
 •  
 • Vekil Pazarı, Şiraz’ın en güzel ve belki de İran’ın en egzotik atmosferini sunan pazarı yaptıran Zend’li Kerim Han’ın amacı, Şiraz’ı bölgenin ticaret merkezine dönüştürmektir. Pazarı gezerken, İran’ın öteki pazarları gibi buranın da labirent benzeri yapısı içinde rastgele dolaşın, hangi yöne gittiğinizi düşünmeden yürüyün ve pazarın içinde kaybolun. Belki pazarın çıkış kapılarından biri sizi birdenbire Serai Mushir isimli bir kervansarayın bulunduğu yere çıkartır. Bu kervansaray, iki katlı ve iyi korunmuş haliyle sizi eski dönemlere götürebilir. Kervansarayın içindeki dükkanlardan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Pazar’ın içindeki bir hamam, Kerim Han’ın özel hamamı olarak yapılmış. Günümüzde geleneksel bir çay evi ve restoran haline dönüştürülmüştür ve klasik İran müziğini içeren canlı müzik bulunuyor.
 •  
 • İrem Bağları; bu büyük bahçe, şehrin batı tarafındadır. Kaçarlar zamanında İlhanlı Muhammed Ghori isimli hükümdarın emriyle yapılmış olan bu bahçedeki bina, dönemin önemli bir mimarı olan Üstad Muhammed Hassan tarafından yapılmış. Daha sonra binanın çevresi yeşillendirilerek bu bahçe oluşturulmuş. Binanın içinde bahçeye tamamen hakim bir salon ve aynalarla süslenmiş odalar var.
 •  
 • Nasır el-Mülk Camii; İran'ın Şiraz kentinde bulunan geleneksel cami, Mirza Hasan Ali Nasır el-Mülk'ün emri ile 1876'da inşa edilmeye başlamıştır. Camiinin dışardan çok hoş bir görüntüsü bulunmakla birlikte içerisi dış görünümünden daha da ilgi çekicidir. Renkli camların içerideki yansıması camiye ayrı bir hava katmaktadır. Siz değerli misafirlerimiz için güzel Fotoğraf çekme imkanı sağlamaktadır.

 

 

GÜN 6 - 05.06.2024 (ÇARŞAMBA)
ŞİRAZ- TEBRİZ - KANDOVAN

Sabah kahvaltı sonrası eşyalarımızla otelimizden ayrılarak 40 milyona yakın Azerbaycan türkünün yaşadığı doğu Azerbaycanın başkenti Tebriz’e adeta Iran’ı bir baştan diğer ucuna uçarak(yaklaşık 1.500.km ve 1 saat 40 dk) ulaşıyoruz 07:00–08:35. Otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrası Tebriz’e 1,5 saatlik mesafede bulunan Kendovan’a gidiyoruz. Kendovan volkanik kayaların oyularak (Kapadokya benzeri) meydana getirilmiş ve içerisinde doğal hayat olan bir köydür.

Tebriz, İran’da doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan İran’ın kuzey batısındaki en büyük şehridir. Nüfusunun %99 Azeri Türklerin oluşturduğu şehirde Türkçe konuşup anlaşabilirsiniz. Örf adet ve el sanatlarıyla birçok ortak yanımızı keşfedeceğiniz Tebriz gezimizde ilk gün gezimizde; Azerbaycan müzesi, mavi camii, kaçar müzesi, Seyyid Hamza türbesi, başlıcaları arasında akşam yemeği ve istirahat. 4 yıldızlı otelimizde.

 

 
GÜN 7 - 06.06.2024 (CUMA)
TEBRİZ 

Otelimizde alacağımız açık büfe kahvaltı sonrası dünyanın en büyük alışveriş merkezi olma unvanını hala elinde bulunduran 7.400 mağazadan oluşan Tebriz kapalı çarşısında gezimizde göreceğimiz yerler arasında;  alı şah camii, şehir müzesi ve Kendovanı ve mağara evlerini gezdikten sonra Tebriz’e dönerek meşhur şair Şehriyar müze evi ve oğlu ile görüşülmesi. (Muhammed Hüseyin Behçet – Azeri şair mahlası, şehriyar ‘dır. Tebriz Azerilerinin Milli şairidir) akşamında gala gecemiz için bölgenin folklor örneklerini göreceğiniz canlı müzik eşliğinde yöresel lezzetlerle akşam yemeği ve otelde istirahat.

 

 

 
GÜN 8 - 07.06.2024 (CUMA)
TEBRİZ - İSTANBUL

Sabah 05:00 otelden Check-Out yapıyoruz. Tebriz Hava Limani'na doğru yola cikiyoruz. Tebriz – İstanbul THY 07:05 uçuşu ile ülkemize dönüyoruz.

 

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:
 1. Ankara-Tahran, Tebriz-İstanbul dış hat uçuş biletleri,
 2. 4  yıldızlı otellerde konaklama (7 gece BB)
 3. Tüm Transferler klimalı yeni otobüsler ile

 4. Sabah ve Akşam yemekleri
 5. Yemeklerde içeçek
 6. Kokartlı Profesyönel Türkçe Rehberlik Hizmeti
 7. Müze-Ören girişleri (25 Saray, müze ve ören yeri giriş ücreti)
 8. Tahran panaromik Şehir turu
 9. İsfehan Şehir turu
 10. Persopolis turu
 11. Şiraz Şehir turu
 12. Rey turu
 13. Uçak Biletleri  1 iç hat

 

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
 1. Yurdışı Çıkış Pulu
 2. Tüm Öğle Yemekleri

 

 

 

NOT: Turumuz Ankara’dan Başlayıp İstanbul'da  bitmektedir.

 

TUR ÜCRETİ KİŞİ BAŞI: 1.290$