Hakkımızda

Hakkımızda

Köklerimizin ve kültürlerimizin izlerini sürüyoruz.
Türklerin İslam'dan önceki çağlarda ve İslam sonrası çağlarda oluşturduğu medeniyetlerin doğduğu coğrafyaları, özellikle, Atalarımızın atlarına binip Anadolu'ya gelirken arkalarında braktıkları ATAYURDUMUZ Orta Asya'yı tekrar keşfe çıkıyoruz.
Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan başta olmak üzere, Türklüğün doğduğu toprakları tanımaya ve tanıtmaya çıkıyoruz. İSTANBUL OFİSİMİZİN DE  devreye alınmasıyla tüm Türkiye geneli yurttaşlarımız ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı Atayurtlarımızı görmek, gezmek tanımak için TURLARIMIZA davet ediyoruz.